• Udzielamy porad osobom, które chcą dokonać rozporządzeń na wypadek swojej śmierci wyjaśniając różnice pomiędzy dziedziczeniem ustawowym, a testamentowym oraz  pomiędzy poszczególnymi formami testamentów.

  • Wyjaśniamy na czym polega zapis windykacyjny, zapis zwykły lub polecenie. Informujemy w jakich sytuacjach możliwe jest  wydziedziczenie . Z kolei potencjalni spadkobiercy mogą być zainteresowani zawarciem umowy o zrzeczenie się dziedziczenia.

  • Reprezentujemy uczestników postępowań o stwierdzenie nabycia spadku oraz dział spadku.

  • Prowadzimy sprawy o zachowek.

  • Doradzamy kiedy i w jakiej formie następuje przyjęcie albo odrzucenie spadku, przedstawiamy zasady odpowiedzialności za długi spadkowe.