Odszkodowania za błędy medyczne

Odszkodowania za błędy medyczne, które dotykają pacjentów oraz wpływają na ich uszczerbek na zdrowiu uznawane są za jedne z najtrudniejszych procesów do prowadzenia. Wymagają od adwokata znajomości zarówno prawa, ale również wiedzy z zakresu medycyny oraz doświadczenia w prowadzeniu tego typu procesów odszkodowawczych. Bez odpowiedniego przygotowania trudno jest skutecznie odpierać argumenty przedstawiane przez pełnomocników pozwanych szpitali, placówek medycznych czy personelu (lekarzom, pielęgniarkom, położnym). Nasza kancelaria dzięki posiadanemu doświadczeniu skutecznie dochodzi odszkodowań za błędy medyczne na drodze polubownej oraz sądowej. Klientom naszej kancelarii zapewniamy doradztwo z zakresu uzupełnienia dokumentacji o dalsze badania i wizyty u innych specjalistów, weryfikację orzeczeń wydawanych na zalecenie towarzystw. Pacjentów zainteresowanych pomocą w uzyskaniu odszkodowania za błędy medyczne prosimy o kontakt z kancelarią.

Dochodzenie odszkodowań

Kancelaria założona przez adwokata Andrzeja Kołaczkiewicza świadczy swoje usługi na terenie Poznania, specjalizując się m.in. wsprawach odszkodowawczych. Kancelaria posiada bogate doświadczenie, szeroką wiedzę oraz przygotowanie merytoryczne, dzięki czemu w skuteczny sposób prowadzi dochodzenie odszkodowań za szkody na osobie i mieniu. Jeżeli jesteście Państwo osobami poszkodowanymi i zamierzacie dochodzić odszkodowań z tytułu szkód majątkowych lub zadośćuczynienia z tytułu szkód na osobie, zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią adwokacką. Posiadamy praktyczną wiedzę dotyczącą negocjacji toczonych z ubezpieczycielami w postępowaniach likwidacyjnych, pozwalającą na sformułowanie argumentacji prawnej, prowadzącej niejednokrotnie do dobrowolnej wypłaty odszkodowań przez ubezpieczyciela, bez konieczności wstępowania na drogę sądową. W sprawach, w których okazało się to niezbędne prowadziliśmy szereg procesów, których rezultat był satysfakcjonujący dla reprezentowanych przez nas klientów. Niejednokrotnie mieliśmy okazję współpracować z biegłymi, w wyniku czego mogliśmy poznać anatomię przyczyn i skutków zdarzeń szkodowych. Pozwala to wybrać odpowiednią strategię postępowania za każdym razem, gdy podejmujemy się reprezentowania klienta ubiegającego się o odszkodowanie. Dzięki temu można także ocenić zasadność zgłaszanego roszczenia i zarekomendować, gdy jest to niezbędne, odstąpienie od jego dochodzenia, jeżeli prowadzi to do narażenia klienta na niepotrzebne koszty.

Pomagamy dochodzić odszkodowań między innymi w następujących sprawach:

  • Odszkodowania i zadośćuczynienia za szkody na osobie
  • Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń na życie i nieszczęśliwych wypadków
  • Odszkodowania za szkody poniesione w wyniku wypadków komunikacyjnych
  • Odszkodowania za błędy lekarskie
  • Odszkodowania za wypadki w pracy oraz postępowania o ustalenie istnienia wypadku przy pracy
  • Dochodzenie renty za uszczerbek na zdrowiu

Kancelaria reprezentuje swoich Klientów na terenie miasta Poznań oraz Wielkopolski. Możliwe jest także reprezentowanie klientów poza terenem województwa. Kancelaria posiada swoją filię w Wągrowcu. Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy na konsultację, dzięki której uzyskacie Państwo niezbędne informacje.