Kancelaria działa od 2010 r. w Poznaniu i w Wągrowcu. Andrzej Kołaczkiewicz ukończył prawo na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zawodowo związany jest z adwokaturą od 2001 r., kiedy to rozpoczął najpierw praktykę, a następnie aplikację adwokacką w kancelarii „Reichelt, Gutowski i Partnerzy – Spółka Adwokacka” w Poznaniu, pod patronatem prof. UAM dr hab. adw. Macieja Gutowskiego. Adwokat Kołaczkiewicz jest również jednym z zastępców rzecznika dyscyplinarnego wielkopolskiej izby adwokackiej.

Szeroki wachlarz prowadzonych spraw, wraz z dbałością o ciągły kontakt z literaturą przedmiotu i aktualnym orzecznictwem, kładą podwaliny pod merytoryczną jakość kancelarii. Powyższe pozwala na udzielanie klientom  skutecznej pomocy w rozwiązywaniu problemów prawnych.

Istotną częścią działalności kancelarii są sprawy przeciwko zakładom ubezpieczeń o odszkodowania za szkody majątkowe, w tym szkody komunikacyjne, odszkodowania za doznany uszczerbek na zdrowiu, o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę oraz o rentę z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy. Kancelaria reprezentuje klientów zarówno w negocjacjach z zakładami ubezpieczeń, jak również podczas postępowania przed sądem.

Do spraw cywilnych objętych zakresem usług świadczonych przez kancelarię zaliczają się między innymi sprawy spadkowe, spory wynikłe na tle własności lub posiadania nieruchomości, jak również szeroko rozumiane sprawy o niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań. Świadczymy usługi prawne w ramach zleceń udzielonych przez osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Kancelaria reprezentuje klientów w postępowaniu przed sądami i organami administracji publicznej, uczestnicząc także w mediacji oraz negocjacjach na etapie przedsądowym. Podmiotom gospodarczym oferujemy kompleksową obsługą w ramach stałego zlecenia. Reprezentacja w sprawach karnych obejmuje zarówno etap postępowania przygotowawczego, jak i postępowania przed Sądami I i II instancji oraz przed Sądem Najwyższym.

Zasady reprezentacji klientów, obszar działalności, zasady wynagradzania.

Reprezentujemy naszych klientów w sprawach prowadzonych przed sądami, organami administracji publicznej i ubezpieczycielami, nie tylko na terenie Poznania i Wielkopolski, ale również na obszarze całego kraju, gdy wymaga tego charakter sprawy.

Oferujemy elastyczny system wynagradzania, dostosowany do charakteru konkretnej sprawy.
Posiadana teoretyczna i praktyczna wiedza prawnicza pozwala rzetelnie i skutecznie reprezentować poszkodowanych dochodzących swoich roszczeń w postępowaniach likwidacyjnych i sądowych.