WSA w Opolu orzekł o braku podstawy prawnej do nakładania kar dla przedsiębiorców za łamanie antycovidowych obostrzeń

Na fryzjera z Głogówka świadczącego usługi podczas ubiegłorocznego, wiosennego lockdownu, sanepid nałożył karę administracyjną w wysokości 10 tysięcy złotych za niezastosowanie się do czasowego ograniczenia prowadzenia przez przedsiębiorców działalności ustanowionego w stanie epidemii.  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu, wyrokiem  z dnia 27 października 2020 r., w sprawie o sygn. akt: II SA/Op 219/20,  uchylił karę…

Details